Home   Profiel    Contact
info@ergo-prevent.nl
Shiatsu   Ergoplanning
Pers artikelenFiscale VoordelenPrijzenReferentiesVeelgestelde vragen

Pers artikelen over drukpuntbehandeling (shiatsu)
 
 

TNO-arbeid onderzoek >>
Artikel Volkskrant >>
Artikel Telegraaf 1 >>
Artikel Telegraaf 2 >>
Massages verdienen zichzelf terug >>
Onderzoek aan de universiteit >>

TNO-arbeid onderzoek

TNO Arbeid: 40% beroepsbevolking heeft RSI-klachten; loonderving 1,26 miljard.
Uit recent onderzoek van TNO Arbeid blijkt dat: 3,2 miljoen werkenden, dat wil zeggen 40% van de beroepsbevolking, in Nederland RSI-klachten hebben.

Ruim 650.000 mensen verzuimen door RSI; dit kost werkgevers jaarlijks EUR 1,26 miljard aan loonkosten. Als ook rekening wordt gehouden met productiviteitsverlies, medische consumptie en
kwaliteitsverlies worden de kosten hoger.

Gezien de maatschappelijke kosten die ermee gemoeid zijn, pleit TNO Arbeid ervoor RSI te voorkomen en mensen die door RSI verzuimen zo snel mogelijk te reintegreren.

Een reductie van het verzuim met 1 a 2% bespaart een bedrijf met 500 werknemers gemiddeld EUR 268.000.

De goede aanpak van RSI moet volgens TNO Arbeid bestaan uit twee belangrijke componenten:
1. invoeren van oplossingen op de werkvloer op het gebied van ergonomie, organisatie en werkstijl;
2. opzetten van RSI-beleid waardoor structuur in de oplossingen komt en verankering plaats vindt in bedrijfsbeleid.

In het kader van de arboconvenanten hebben diverse brancheorganisaties doelstellingen geformuleerd om de RSI-klachten in vier jaar te verminderen.
De investeringen die daarmee gemoeid zijn, zullen naar verwachting na de vier jaar ruimschoots worden terugverdiend.
 
Artikel Volkskrant, 16 september 2002

….’Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’. Sinds kort slaat dit motto van de belastingdienst niet alleen op klanten, maar ook op het eigen personeel. In Den Haag experimenteert de fiscus met stoelmassage. Het personeelsblad BelastingWerk wijdt er een heel artikel aan. Eens in de drie weken kunnen werknemers zich een kwartiertje onderwerpen aan ‘Japanse en Chinese acupressuurtechnieken door de kleding heen.’
En –toeval of niet- het ziekteverzuim is sindsdien gedaald van 12 naar 8 procent …..
 
Artikel Telegraaf dd. 10 februari 2006

Werkgever moet stress voorkomen
’Bedrijven moeten verplicht maatregelen nemen om stress bij werknemers te voorkomen. Staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) neemt dat op in de nieuwe arbowet, omdat het aantal ziekmeldingen door stress de spuigaten uitloopt. Jaarlijks geven 150.000 tot 300.000 mensen stress op als reden voor ziekte. Stress wordt veroorzaakt door hoge werkdruk, pesterijen van collega’s of saai werk. Stress kost de maatschappij 4 miljard euro per jaar en RSI 2 miljard, zo heeft TNO becijferd.
Voor RSI geldt al de verplichting dat bedrijven er alles aan moeten doen om dat te voorkomen.’
 
Telegraaf RSI, 2 maart 2005 artikel

’Van een onzer verslaggeefsters
AMSTERDAM, woensdag 2 maart 2005
Steeds meer werknemers kampen met RSI-klachten. Uit TNO-onderzoek blijkt dat 28 procent (was 26 procent in 2000) van al het personeel, regelmatig of langdurig pijn aan de arm, nek en/of schouder heeft.Het gaat dan om twee miljoen Nederlanders. Hoewel veel organisaties actief zijn met de aanpak van RSI is er nog veel winst te behalen. Slechts acht procent van de werknemers geeft aan dat het afgelopen jaar werk- en pauzetijden met het oog op RSI-bestrijding zijn veranderd. Voor amper drie procent is het takenpakket hiertoe aangepast. Vaker is sprake van wijzigingen op de werkplek en van voorlichting over RSI-problematiek, zo blijkt uit een rapportage in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneerskunde.’
 
Massages verdienen zichzelf terug


Als op uw werk het ziekteverzuim met 4 procent zou dalen na invoering van de massages, zie artikel Volkskrant, dan zou massage als secundaire arbeidsvoorwaarde eigenlijk vanzelfsprekend mogen zijn.
Mogelijkheid voor vrijblijvende demonstratie. Niet alleen tijdens werk, maar ook voor congressen, conferenties en ander evenementen.

 
Onderzoek aan de universiteit


Op de universiteit van Miami is onderzoek gedaan naar de effecten van stoelmassage. De onderzoekers kwamen tot de volgende conclusie:
De deelnemers waren minder gespannen en vermoeid en hadden het gevoel helderder te kunnen nadenken.
Deelnemers konden efficiënter wiskundige opgaven oplossen (met een lager foutenpercentage).
Uit EEG onderzoek bleek dat de hersenactiviteit van de deelnemers aanzienlijk was toegenomen. Hierdoor reageerde men alerter dan voor de behandeling.

Bron; International Journal of Neuroscience, mei 1996

Naar top pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar top pagina

Ontspanning op de werkplek!
Ergo-prevent - Dokter Bolsiuslaan 11, 5062 ER Oisterwijk - GSM 06 -51 76 32 10 - E-mail: info@ergo-prevent.nl
© 2015 PXLS